Blogger இயக்குவது.

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

notepadக்குள் நீச்சல்

புதன்

     
         o     ___
        /|\   /___\______
      __/_\__/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
          o    ___
         /|\  /___\______
      ___/_\_/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


            o  ___
            |=/___\______
      _____/ /____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                o
               /|\
              //_\\______
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 o
               _/|\
              /_/_\______
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   o
               ___/|\
              /___/_\____
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                    o
               ___ /|\
              /___\/_\___
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                     o
               ___  /|\
              /___\_/_\__
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                      o
               ___   /|\
              /___\__/_\_
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                        o
               ___     /|\
              /___\____/_\
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                         o
               ___       |=
              /___\______|
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___       o
              /___\__    |=
      _______/____|_ ---_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                         o
               ___       |=
              /___\______
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                            o
                          /=
               ___       _
              /___\___---
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                             o
                            /=
                          /
               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                              __o
                             /  \
               ___
              /___\_____
      _______/____|_    --
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                              ____o
               ___                \
              /___\_______
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                               __
               ___               \o
              /___\_______        \
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___                \
              /___\_______         \o
      _______/____|_                \
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______           \
      _______/____|_                  \
                   |                  |o
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_                  \|
                   |                   |
                   |                   |o
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |                   \|
                   |                  ' |..'
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/o'~~~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_                         . .
                   |                        . '. '
                   |                    '.\/..'.
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/,~~~~
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |                     .'..''..
                   |                     . .'.' '
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;|/,~~
                                         _o/
                                          /
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |                        . .
                   |                     ..'.'.
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;,;~~~
                                       _o__/'
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |
                   |                      . .
                   |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~
                                   o__// ''
                                  //
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |
                   |
                   |~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~
                                |\__
                                  \
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |
                   |          o
                   |~~~~~~~~~/|\~~~~~~~~~~~~~~~~
                             / \
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |
                   |          o/
                   |~~~~~~~~~/|~~~~~~~~~~~~~~~~~
                             / \
     


     
     
     
     
     


               ___
              /___\_______
      _______/____|_
                   |             ARE YOU JOBLESS DOING THIS!!
                   |          o/
                   |~~~~~~~~~/|~~~~~~~~~~~~~~~~~
                             / \
     
     
     
           
     

6 comments:

r.selvakkumar சொன்னது…

இதைப்போல முன்னரே பலவற்றை பார்த்திருக்கிறேன்.

ஆனாலும் இதன் நீநீநீளளளளம் கடைசி வரை பார்க்கும் ஆர்வத்தை தூண்டியது உண்மை.

சிந்தா மணி சொன்னது…

வருகைக்கு நன்றி செல்வகுமார்

பெயரில்லா சொன்னது…

Sema mokkai.. Indha mathiri ellam pottu kalutharkkanumaa..??? Ethavathu creative-a pudhus-a sei. illa edhavadhu nalla vishayatha pathi discuss pannu.. !!

சிந்தா மணி சொன்னது…

வருகைக்கு நன்றி அப்பாவி தமிழன், வடுவூர் குமார்

மறுமொழிகள்

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP